Drodzy Rodzice!

Od 29 marca do 18 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

Katarzyna Jóźwiak
Dyrektor przedszkola „KUBUŚ” w Kaczanowie

Skip to content